NANDA

Taula de Picnic de fusta de pi silvestre fabricada mitjançant taulons tractats de 4cm / 4,5cm de gruix i cargolaria en acer galvanitzat.

FUSTA D'ORIGEN SOSTENIBLE.

Mides: Taula 6 places / 180cm llargada x 164cm amplada x 78,5cm alçada / Pes aproximat 79kg.

Mides: Taula 8 places / 200cm llargada x 170cm amplada x 77cm alçada / Pes aproximat 115kg.

Mides: Taula 12 places / 300cm llargada x 170cm amplada x 77cm alçada / Pes aproximat 172kg.

MU5