EL GOSSET

Edat: 1-12 anys

Altura de caiguda: <0,60m

Àrea de seguretat: 10,05m2

La molla està fabricada en acer de 20mm, fosfatat i pintat amb pintura en pols al forn.

Tant el seient com les plaques del joc estàn fabricades amb panells de polietilè d'alta densitat i cargolaria coberta amb taps de plàstic.

CERTIFICAT SEGONS NORMATIVA.

*Característiques generals, consultar per cada model.

JI297