CONTRAPÈS ANTICAIGUDA PORTERIES TRESLLADABLES
  • CONTRAPÈS ANTICAIGUDA PORTERIES TRESLLADABLES

CONTRAPÈS ANTICAIGUDA PORTERIES TRESLLADABLES

Per a col·locar a la part posterior de la base de les PORTERIES TRESLLADABLES.

Cada un està compost per 2 tubs d'acer de secció rodona per omplir amb sorra o formigó arribant a un pes total de fins a 90/100kg.

Units amb dues manetes que s'adapten a la base de les porteries i en fan fàcil la movilitat.

EE75
Nou producte