TIROLINA METÀL·LICA

Edat: 5-14 anys

Altura de caiguda: 1,40m

Àrea de seguretat: 90m2

Estructura fabricada en acer galvanitzat i pintada posteriorment amb pintura en pols al forn, tub de 80x80mm.

Panells de polietilè d'alta densitat i plataformes antilliscants i impermeables, cargolaria coberta amb taps de plàstic.

CERTIFICAT SEGONS NORMATIVA.

*Característiques generals, consultar per cada model.

JI231