VAGÓ

Edat: 3-12 anys

Altura de caiguda: 0,90m

Àrea de seguretat: 15,12m2

Estructura fabricada en acer galvanitzat.

Panells de polietilè d'alta densitat i plataformes antilliscants i impermeables, cargolaria coberta amb taps de plàstic.

CERTIFICAT SEGONS NORMATIVA.

*Característiques generals, consultar per cada model.

JI220