PAPERERA INFANTIL

Paperera Infantil amb estructura d'acer galvanitzat en calent.

CERTIFICAT SEGONS NORMATIVA.

*Característiques generals, consultar per cada model.

JI433