OPAK

Paperera de fusta de pi silvestre fabricada mitjançant taulons tractats de 4,5cm de gruix i cargolaria en acer galvanitzat.

Bisagres i cargols en acer inoxidable i suports d'acer galvanitzat en calent.

Coberta i entrades per als dos costats, equipada amb una porta per a la substitució de la bossa de plàstic.

FUSTA D'ORIGEN SOSTENIBLE.

Mides: Paperera 1 cos / 60cm fons x 55cm ample x 104cm alt / Pes aproximat 60kg / Capacitat per a 150 litres / Boses de 80 x 105cm.

Mides: Paperera 2 cossos / 60cm fons x 106cm ample x 104cm alt / Pes aproximat 106kg / Capacitat per a 150+150 litres / Boses de 80 x 105cm.

Mides: Paperera 3 cossos / 60cm fons x 157cm ample x 104cm alt / Pes aproximat 151kg / Capacitat per a 150+150+150 litres / Boses de 80 x 105cm.

Mides: Paperera 4 cossos / 60cm fons x 208cm ample x 104cm alt / Pes aproximat 213kg / Capacitat per a 150+150+150+150 litres / Boses de 80 x 105cm.

DISPONIBLE TIPUS ILLA O PARET.

MU8