FOREST

Banc de fusta bàltica fabricat mitjançant taulons tractats de 4cm de gruix i cargolaria en acer galvanitzat.

FUSTA D'ORIGEN SOSTENIBLE.

Mides: Banc 4 places / 175cm llargada x 56,2cm amplada x 84,5cm alçada / Pes aproximat 34kg.

MU1